1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre “Domeja Fashion” v statusu na omrežju Facebook.
2. Privolitev
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.
3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija izdelkov Domeja Fashion na področju Republike Slovenije.
4. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od dne 13. 12. 2016 od 00.00 ure do dne 23. 12. 2016 do 23.59 ure na Facebook strani www.facebook.com/domeja.fashion (v nadaljevanju »Facebooka«).
5. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.
Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris iz zrebanja.
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.
6. Potek nagradne igre
V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da pod Facebook Všečka in deli objavo ter označi še 2 prijatelja.
Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran pa je lahko le enkrat.
8. Izbor nagrajencev
Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v 3-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre izbrala zmagovalca/ko.
Komisija bo izbor zmagovalca/ko izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.
Zapisniki o zmagovalcih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.
9. Nagrade
Posamezen nagrajenec bo lahko izbral 1 izdelek iz naše spletne strani.
Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.
10. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad
Zmagovalci bodo obveščeni o izboru z objavo na omrežju Facebook, in sicer v roku 3-ih delovnih dni po zaključku nagradne igre s pozivom, naj na elektronski naslov info@domeja.si pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.
Organizator bo zmagovalca/ko na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal preko GLS dostave – BREZPLAČNO.

VELIKO SREČE!